Nyt lovkrav

Inden den 31. december 2016 skal der i bestående bebyggelse installeres målere til måling af forbrug af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Det er den enkelte ejer af bygningen, der er ansvarlig for at vurdere hvorvidt det er teknisk muligt, og at foretage beregningen af hvorvidt det er rentabelt at installere målerne.

Installering af vandmålere betyder en retfærdig fordeling af forbruget og giver typisk en besparelse på ca. 20%.

I artiklen ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 563” findes forklaring til begreberne ”Teknisk gennemførligt” og ”Omkostningseffektivt”, samt et eksempel på beregning af ”Rentabilitet”.

Vi gør opmærksom på, at hvis ejendommen allerede har koldtvandsmålere fra Minol, giver det en stor fordel også at installere Minol-målere på det varme vand, især hvis målerne indgår i et radiosystem.

Har ejendommen ingen vandmålere installeret, vil det give god mening at installere Minols koldt- og varmtvandsmålere samtidigt. Målerne vil være med indbygget radio og fjernaflæses i samme arbejdsgang som varmefordelingsmålere på radiatorer.

Hent Bekendtgørelse nr. 563

Hent Vejledning til bekendtgørelse nr. 563