Radiosystem med Walk-By-aflæsning

Aflæsning foretages uden adgang til boligen

Uanset om det er i forbindelse med årsaflæsning eller fraflyting af en lejer: Så gør Walk-by-proceduren fra Minol aflæsningen let. Der kan i lejlighederne være monteret  varmefordelingsmålere, energimålere, vandmålere eller fugt- og temperaturmålere, alle med integreret radioenhed. Ved hjælp af en håndholdt computer kan vores aflæsere hente de krypterede forbrugsværdier og formidle dem direkte til Minols regnskabssystem. Alt, der kræves er, at aflæseren står udenfor eller i bygningen. Aftaler med de enkelte beboere for aflæsning tilhører fortiden.

Walk-by-aflæsning – et overblik

    • Aflæsning med håndholdt computer f.eks. foran selve bygningen eller i trappeopgangen
    • Giver op til tolv måneders forbrugsværdier og en skæringsdatoværdi
    • Elektronisk dataoverførsel fra håndholdt computer ved hjælp af GSM til Minol
    • En central dataindsamler er ikke påkrævet, men kan til enhver tid installeres. Således kan Walk-by-aflæsningen nemt udvides til fjernaflæsning.

Mere om fjernaflæsning

walkby